Бебића Лука

Етно село

Пошаљите нам коментар

Бебића Лука, засеок села Вуjиновача, jе заштићена етно целина удаљена 25 км jугозападно од Ваљева. Старо сеоско насеље спонтано jе настаjало на jужноj падини планине Jабланик, уз речицу Jабланицу, у другоj половини 19. века. Настала на родбинскоj основи, представља модел у организациjи села овог дела Србиjе 19. века. Броjност старих сачуваних стамбених и економских зграда и покретних предмета у њима, као и њихова сраслост са прирoдним амбиjентом, чине ову руралну целину jединственом у Србиjи. Бебића Лука заjедно са манастиром Пустиња (16. век) представља етно туристичку целину Ваљевске региjе.

Адреса:
Бебића Лука, Вујиновача

Share