Bebića Luka

Etno selo

Pošaljite nam komentar

Bebića Luka, zaseok sela Vujinovača, je zaštićena etno celina udaljena 25 km jugozapadno od Valjeva. Staro seosko naselje spontano je nastajalo na južnoj padini planine Jablanik, uz rečicu Jablanicu, u drugoj polovini 19. veka. Nastala na rodbinskoj osnovi, predstavlja model u organizaciji sela ovog dela Srbije 19. veka. Brojnost starih sačuvanih stambenih i ekonomskih zgrada i pokretnih predmeta u njima, kao i njihova sraslost sa prirodnim ambijentom, čine ovu ruralnu celinu jedinstvenom u Srbiji. Bebića Luka zajedno sa manastirom Pustinja (16. vek) predstavlja etno turističku celinu Valjevske regije.

Adresa:
Bebića Luka, Vujinovača

Share