Бебића Лука

Бебића Лука, засеок села Вуjиновача, jе заштићена етно целина удаљена 25 км jугозападно од Ваљева. Старо сеоско насеље спонтано jе настаjало на jужноj падини планине Jабланик, уз речицу Jабланицу, у другоj половини 19. века....

Више