Kušići

Javorski sabor dvojničara i starih muzičkih instrumenata se održava kroz manifestiacjiu “Kušići” u selu Kušići, nadomah Ivanjice. U organizaciji MZ Kušići i Doma kulture Ivanjica a pod pokroviteljstvom opštine Ivanjica i...

Više

Festival izvorne srpske pesme “Prilike”

Festival izvorne srpske pesme “Prilike” se od 2003. god organizuje u mestu Prilike, nedaleko od Ivanjice. Na Festivalu se bira najbolja muška i ženska pevačka grupa, najbolji solista u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao...

Više

Raspevano Dragačevo

Tradicionalna manifestacija „Raspevano Dragačevo“ , od šezdesetih godina XX veka organizuje se na Treći Vaskrs. Na završnoj priredbi u Guči nastupaju pevačke i igračke grupe, svirači na starim istrumentima, kazivači narodnih...

Više

Zvuci Golije, Javora i Mučnja

Smotra narodnog stvaralaštva „Zvuci Golije, Javora i Mučnja“, održava se na trgu ispred Doma kulture u Ivanjici. Poselo okuplja dvadesetak muških i ženskih pevačkih grupa, kulturnoumetničkih društava, folklornih ansambala, duvačkih...

Više