Дан Моравских шареница

Дан “Моравских шареница” је место за представљање етно заната и домаће радиности, пре све од стране удружења жена “Моравске шаренице” које већ више од једе деценије уз 25 активних чланица организује ову...

Више